Vi planerar valpar på Pablo och Mia i vinter.
Kontakta oss om du vill vara med från början!
Om allt går som planerat är dom leveransklara i februari.